Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie

Evenwicht in autonomie en verbondingheid

De methodiek van de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is erop gericht evenwicht te vinden tussen goede zorg voor onszelf en een goede relatie met de ander. Als dat evenwicht er niet is, ontstaan er problemen.

Wat zijn de grootste valkuilen?

• In de zorg voor uzelf de ander uit het oog verliezen.
•  In de zorg voor de ander de zorg voor uzelf vergeten.

Gevolgen van disbalans

Als er geen evenwicht is in de zorg voor uzelf en voor de ander is er sprake van disbalans. Dit kan leiden tot gevoelens van:

•   onvrede
•   depressie
•   onzekerheid
•   eenzaamheid

Het kan zo invloed hebben op uw welbevinden en uw dagelijks functioneren.

Met behulp van de EPH laat ik onder meer stilstaan bij uw eigen wensen en behoeften. Het gaat er niet om wat u goed of fout doet. Het gaat er om wat u wel kunt doen om uw probleem aan te pakken. De werkwijze is gericht op het hier en nu en het doen ontstaan van nieuwe, concrete ervaringen.