Gestalttherapie

Wat is Gestalttherapie?

De Gestalttherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd. Contact met uzelf en/of anderen. Het doel van Gestalttherapie is de blokkades in dit contact op te heffen die uw persoonlijke groei verhinderen. Zo kan het contact weer hersteld worden. Gestalttherapie is voor mij een waardevolle aanvulling bij het herstellen van het evenwicht in de zorg voor uzelf en die voor de ander.

De Gestalttherapie legt het accent op wat u zelf kunt doen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. De Gestalttherapie wil de mens niet veranderen, maar juist meer zichzelf laten worden.

De gedachte achter de Gestalttherapie

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor een mens als zuurstof en water. De mens is onderdeel van een groter geheel, zoals de relatie met zijn of haar partner, gezin, familie, vrienden, collega’s et cetera. Volgens de Gestalttheorie ervaart de mens psychische problemen wanneer het contact met zijn naasten (en/of zichzelf) verstoord is en hij niet in staat is om dit te herstellen.

De Gestalttherapie richt de aandacht vooral op wat de zintuigen waarnemen en wat er lijfelijk ervaren wordt. Er wordt stilgestaan bij de betekenis hiervan. Omdat deze de weg kan wijzen naar wat iemand ten diepste nodig heeft om de omgang met zichzelf of zijn medemens te versoepelen.

Hebt u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op