Kwaliteit

Kwaliteitsborging

Als professional binnen de Geestelijk Gezondheidszorg streef ik naar een optimale kwaliteit van mijn dienstverlening en werk ik volgens de beroepscode van de beroepsverenigingen waar ik lid van ben.

Relatie Therapie Westland is aangesloten bij beroepsvereniging (NVAGT) Gestalttherapie en het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Relatie Therapie Westland streeft naar een optimale kwaliteit van de dienstverlening. De bovengenoemde verenigingen stellen hiertoe strenge eisen waarop één keer in de vijf jaar wordt gecontroleerd.

Relatie Therapie Westland werkt volgens de gedragscodes van de NVAGT en RBCZ en vallen onder haar klacht- en tuchtrecht.

Relatie Therapie Westland is lid van het Tuchtcollege voor de Complementaire zorg, TCZ

Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling, vraag ik hem/haar om dit te bespreken met mij. Indien het resultaat hiervan onbevredigend is, kan Relatie Therapie Westland zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.

Relatie Therapie Westland is lid van De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, SCAG. Daarnaast val ik  onder een klacht- en tuchtrecht en voldoe ik u aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 

Bijscholing

Ik word één keer in de vijfjaar gecontroleerd of ik voldoe aan de gestelde opleidings- en nascholingseisen en op de praktijkvoering. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt en ook omdat ik persoonlijke ontwikkeling als therapeut belangrijk vind, is de ontwikkeling als therapeut  een doorgaand proces en continu blijf ik actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie.