Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Kosten

Individuele therapie  €   80,- per sessie
Relatietherapie          € 106,- per sessie

Vergoeding

Het hangt van uw zorgverzekering af of de gesprekken worden vergoed. Vraag dit na bij uw verzekeraar. Voor wat betreft vergoedingen voor Gestalttherapie kunt u op deze website meer informatie vinden: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie

Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVAGT en RBCZ.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de kosten voor individuele therapie. Sommige verzekeraars vergoeden ook gedeeltelijk de kosten voor relatietherapie. De voorwaarden verschillen per verzekeraar en per pakket. De cliënt dient te allen tijde zelf bij de zorgverzekeraar hiernaar te informeren. Relatie Therapie Westland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade als blijkt dat de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Annulering van een afspraak voor individuele of relatietherapie dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Betaling

De betaling van een consult vindt achteraf plaats, middels een factuur die de client per e-mail ontvangt.

Er geld er een betalingstermijn van 14 dagen, na ontvangst van de factuur.

Indien de cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, zullen er incassomaatregelen getroffen worden.

Opzegging en beëindiging

Beide partijen kunnen de gesprekken te allen tijde schriftelijk, mondeling of per email opzeggen.

De therapeut heeft het recht om de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt zoals bijvoorbeeld het aannemen van een dreigende of gewelddadige houding of het onder invloed zijn van middelen zoals alcohol en drugs.

Het is mogelijk dat de therapeut de cliënt naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat de therapeut van mening is dat de client daar beter geholpen kan worden.